30 október 2014
Komentárov: 0
Kategória: Kalibrácia
30 október 2014, Komentárov: 0
Úvod

Máte kvalitný prehrávač filmov pre vaše Blu-ray filmy alebo ste investovali do HTPC. Máte video reťazec, ktorý nezasahuje negatívne do videa a máte profesionálne nakalibrovaný projektor alebo televízor. Zostáva sa pozrieť na to, či váš obľúbený film vlastníte na obrazovo a zvukovo najlepšej edíciu Blu-ray disku, ktorá je dostupná na trhu. Ak ste ostali prekvapení, že existujú viaceré edície jedného filmu, tak vám bohužiaľ musím oznámiť, že áno. Nelíšia sa len obalom, potlačou, ale aj viacerími veľmi dôležítými technickými parametrami audia a videa hlavného filmu. Kedže sa jedná o tému, o ktorej predajcovia Blu-ray filmov spravidla nehovoria svojím zákazníkom, pokúsim sa túto tému bližšie vysvetliť.

Regionálne kódovanie a lokalizácia

Zásadným obmedzením, ktoré výrazne limituje výber a kúpu Blu-ray diskov je ich lokalizácia a to jazyková či titulková. Dôležitým faktorom, ktorý pridáva alebo uberá českému alebo slovenskému dabingu na dôležitosti pri kúpe, je jeho technické a herecké prevedenie ( autentičnosť ). Mastering zvukových stôp v DTS-HD alebo TrueHD je pre tuzemské štúdiá stále veľkou neznámou. Prevažuje Dolby Digital 5.1, prípadne DTS, čo sú audio formáty z 90-tych rokov. Predabované filmy sa preto u fajnšmekrov a zberateľov netešia veľkej popularite. Výnimky skvelých dabingov sa samozrejme nájdu.

Ak Blu-ray titul na našom trhu nemá jazykovú podporu, nie je to problém. Tituly, ktoré vydávajú štúdiá a distribučné spoločnosti v zahraničí obsahujú častokrát aj podporu pre českú a slovenskú audio stopu, resp. titulky. Je však treba dávať pozor na regionálne kódovanie zahraničných Blu-ray diskov, ktoré môže spôsobiť, že daný Blu-ray titul neprehráte v Blu-ray prehrávači, ktorý je zamknutý pre konkrétny región, ale len v tzv. region-free Blu-ray prehrávači. Hlavným dôvodom regionálnej reštrikcie je kontrola harmonogramu vydania v jednotlivých regiónoch s cieľom maximalizácie profitu. Toto sa vzťahuje hlavne na dátumy kedy sú filmy uvádzané do kín a neskôr vydané na Blu-ray. Naštastie sa veľká časť Blu-ray titulov vydáva s kódovaním region-free. Ak však nie ste zdatný v cudzích jazykoch a Blu-ray titul v zahraničí nemá ani titulkovú podporu pre češtinu alebo slovenčinu, ste nútení si kúpiť edíciu, ktorá vyšla len u nás.

Blu_ray_regions copy

Poslednou a asi najzaujímavejšou možnosťou je kúpiť si akýkoľvek originálny Blu-ray disk na svetovom trhu a pre osobnú potrebu si ho odzálohovať na záložné médium ( napríklad pevný disk počítača ). V tomto článku sa nebudem zaoberať popisom softvérov ako DVDFab alebo Slysoft AnyDVD, ale je treba vedieť, že pou­ží­va­teľ mô­že zho­to­viť kó­piu autor­ské­ho di­ela pre osob­nú potrebu len v prí­pa­de, ak si ju vy­tvá­ra z op­ráv­ne­ných le­gál­nych zdro­jov. Tak­to 10.apríla 2014 Európ­sky súd­ny dvor vy­lo­žil smer­ni­cu Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy 2001/29/ES z 22. má­ja 2001 na pod­net Ho­lan­dské­ho naj­vyš­šie­ho sú­du. Pre náš článok platí teda, že akúkoľvek vami riadne zakúpenú edíciu originálneho Blu-ray filmu si môžete pre osobnú potrebu odzálohovať – zkopírovať do vášho PC. Pre svoju osobnú potrebu si môžete aj titulky zo zakúpeného Blu-ray disku k filmu nechať preložiť prekladateľom do vami preferovaného jazyka. Takto vytvorené titulky nesmiete však nijak verejne šíriť, lebo titulky sú aj po preklade stále predmetom autorského práva.

Voľba Blu-ray edície filmu

Ak sa má natočený film preniesť na Blu-ray disk, bavíme sa o niekoľkých krokoch. V prípade starších filmov, len práca na získavaní častí filmu alebo jeho negatívov znamená prvý krok k úspechu. Nasleduje skenovanie, reštaurovanie audio a video, mix vizuálnych efektov, kolorizácia, mastering, komprimácia a authoring Blu-ray disku. Keď dôjde k nejakej zásadnej chybe v niektorom z krokov, môže to mať katastrofálne dôsledky na predajnosť výsledného Blu-ray titulu na trhu a reputáciu štúdia.

Postupne si prejdeme niektoré zásadné video nedostatky a artefakty, ktoré sa u konkrétnej edície Blu-ray filmu môžu vyskytnúť.

Zoom a pomer strán. Filmy sú natáčané v rôznych pomeroch strán a vyjadrujú zámer režiséra pre rôzne technické alebo umelecké dôvody. Formát ktorým sa natáča film by sa mal správne preniesť na Blu-ray disk a správne zobraziť na vašej 16:9 obrazovke. Ak tento neobsahuje časti obrazu, ktoré boli originálne natočené a schválené režisérom, štúdio ich z nejakého dôvodu orezalo. Nevidíme všetko, čo chcel režisér, aby divák videl. V praxi sa tento prístup prejavuje ako zoom efekt.

Color timing súvisí s procesmi ako sú color correction ( úprava farieb podľa farebných štandardov ) a color grading ( dodatočné „umelecké“ zásahy do farieb ). Tieto dve kategórie by mali byť schválené režisérom a kameramanom, prípadne celým umeleckým a postprodukčným tímom. Toto však nie je vždy možné a štúdia bežne dodávajú na trh Blu-ray transfer so „svojim“ odhadom správneho vzhľadu filmu. O správnosti kolorizácie v konkrétnom filme sa vedú diskusie na rôznych internetových fórach. Typickým príkladom môže byť najnovšia Blu-ray edícia filmu Halloween (1978) alebo Blu-ray remaster filmu Gladiátor (2000).

Kontrast a gamma korekcia sú veľmi dôležité pri zachovaní všetkých detailov v obraze, ktoré nasnímala kamera a tvorcovia chceli, aby sme ich videli. Príliš vysoký kontrast zvýrazňuje biele a čierne elementy v obraze. Na prvý pohľad dodáva obrazu „šťavu“, ale môže viesť k prepáleniu detailov na oboch stranách spektra ( čierno-šedýchšedo-bielych ). Korekciou gammy rozumieme zásah koloristu do videa pomocou zosvetľovania alebo ztmavovania videa alebo jeho častí. Korekcia gammy nadväzuje na podanie gamma krivky na displeji koloristu v štúdiu a na našom displeji doma. Ak nasnímaná scéna detaily neobsahuje a kolorista sa snaží získať stratené detaily späť zosvetlením, môže utrpieť kontrast a čierne elementy v obraze budú šedé. Ak naopak záznam z kamery detaily má a gamma korekcia stmaví príliš mnoho detailov, na našom nakalibrovanom displeji ich už nikdy neuvidíme.

Digitálna redukcia šumu ( DNR – digital noise reduction ) je snáď najväčším strašiakom pre milovníkov kvalitných transferov videa. Dôvodom prečo sa DNR používa je filmový šum a nečistoty, ktoré sú súčasťou predovšetkým starších filmov. Štúdiá vedia tento šum digitálne kontrolovať s cieľom zakryť tieto nedostatky a vyhladiť tak podanie celého filmu. Príliš veľa DNR však odstraňuje okrem šumu aj hodnotné informácie z pôvodného obsahu a má negatívne dôsledky na obraz. Tváre vyzerajú ako keby boli voskové figuríny, stratí sa ostrosť a ďalšie nasnímané detaily.

Ostrosť a rozlíšenie sú zásadnou výhodou Blu-ray disku oproti DVD. Rozlíšením myslíme rozlíšenie pixelov 1920×1080 a ostrosťou je množstvo obrazových detailov, ktoré tieto pixely nesú. Ohľadom rozlíšenia je dôležité, aby pixely čo najvernejšie reprezentovali film alebo jeho negatív. Ten nemajú k dispozícii všetky štúdiá a je vačšinou doménou archívov, ktoré môžu byť lokalizované aj na viacerich kontinentoch. Podstatný význam má rozlíšenie a metóda akou bol film skenovaný. Sken v 4K alebo vyššom rozlíšení zvyšuje náklady a potrebný čas. Preto niektoré štúdiá namiesto objednávky nového 4K/6K/8K skenu siahnu po 2K skenoch alebo použijú starší, už dostupný sken. Motívom je, aby na daný trh rýchlo a lacno dodali chýbajúci Blu-ray titul. Každý sken dopĺňa reštaurovanie, kolorizácia, efekty a na záver kompresia a encoding tak, aby sa film zmestil na Blu-ray disk. Všetky tieto stupne ovplyvňujú výslednú vnímanú ostrosť.

Edge Enhancement ( zvýraznenie obrysov alebo okrajov ) je digitálny processing filter, ktorý sa používa na zvýšenie ostrosti obrazu nad rámec pôvodnej ostrosti zachytenej v originálnom materiáli. Prejavuje sa podobne ako kontrolka ostrosti na vašom TV – vytvára svietivé umelé obrysy objektov s cieľom zvýšiť kontrast u hrán objektov a tak zlepšiť vnímanú ostrosť. Efekt sa však prejaví na kompletný obraz vrátane šumu a výsledkom je preostrený, umelý vzhľad filmu. Častokrát sa Edge Enhancement aplikuje, aby vrátil obrazu stratenú ostrosť vplyvom DNR.

Aliasing sa prejavuje ako skreslenie pri procese rekonštrukcie signálu a kedy obraz nie je rovnako kontinuálny ako pôvodný obraz.

Ringing predstavuje falošné alebo nadbytočné „halo“ signály v ostrých tranzíciách objektov videa.

Macroblocking je artefakt kockatenia obrazu, ktorý okrem iných dôvodov vzniká pri kompresii „master“ video dát. Nie je doménou len streaming služieb alebo vysielania cez kábel či satelit, ale môže sa vyskytnúť aj pri Blu-ray transferoch.

Dátový tok Blu-ray videa môže ( ale nemusí ) byť indikáciou, ako efektívne Blu-ray kompresionista spracoval zdroj filmu, ktorý obdržal z filmového alebo postprodukčného štúdia. Blu-ray video má maximálny dátový tok 54 Mbit/s a 2D video zložka hlavného filmu na Blu-ray disku by teoreticky mohla zaberať až 40GB a zostalo by stále 5-6GB pre audio, video, titulky a súborové informácie. Na disk však prichádzajú filmy vo viacerých verziách, je tam bonusový materiál, 3D video dáta  a ďalšie multimediálne dáta, takže vo výsledku takýto priestor nemá. Ako je spomenuté vo videu, kompresia počas filmu kolíše v závislosti od nutnosti interpretovať jednotlivé scény a časti obrazu efektívnym dátovým tokom. Kompresionista vie, že nižší dátový tok spravidla znamená, že zahadzujeme obrazové informácie z pôvodného masteru a snaží sa tomuto zamedziť. Bitrate 0200

Kompresia súvisí s technickými parametrami Blu-ray formátu, ktorý práve kvôli kapacite a dátovým tokom uvažuje bitovú hĺbku len 8-bit pre každý farebný kanál. Encoding YCbCr zase orezáva rozlíšenie farebných kanálov schémou 4:2:0 ( viac tu ). To všetko sa musí udiať na to, aby sa Blu-ray transfer zmestil na disk.

Niektorí spotrebitelia s cieľom ušetriť miesto na počítačových pevných diskoch zálohované Blu-ray disky opätovne komprimujú pomocou softwarových nástrojov. Namiesto 30GB súboru pozerajú na 10GB súbor. Ak by ste chceli argumentovať, že nie je vidieť rozdiel, mýlite sa. H.264 kompresia je vždy stratová a poškodzuje farebné prechody, ostrosť a spôsobuje artefakty. Nemusia byť viditeľné na statických obrázkoch, ale v pohybových scénach a hlavne na uhlopriečkach 65″ a viac. Ak by bolo možné bez straty kvality a bez viditeľných artefaktov komprimovať video viac než je na Blu-ray disku, mohol by Blu-ray zkomprimovať viac už kompresionista zo štúdiového master súboru. Naskytá sa otázka prečo tak asi neurobil.

Záver a doporučenie

Fanúšikovia domáceho kina určite po prečítaní tohto článku zvýšia pozornosť. Je dosť možné, že váš obľúbený film nevlastníte v Blu-ray edícii, ktorá ponúka najlepšiu video ( a tiež audio ) kvalitu. A že film, ktorý práve vychádza v Blu-ray formáte môže byť len rýchlou a povrchnou prácou štúdia. Nemusíte byť z toho zmätení. Každá Blu-ray edícia je do hĺbky rozoberaná na internetových fórach. Najznámejším serverom, kde sa sústreďujú identické snímky rôznych častí filmu a porovnávajú Blu-ray edície je server caps-a-holic. Pred kúpou sa môžete orientovať aj podľa profesionálnych recenzii na online portáloch a fórach blu-ray.com, highdefdigest, dvdbeaver, či avsforum.

Pridaj komentár