Štandardná kalibrácia použitím parametrov v menu televízora , projektora alebo monitora

Implementácia základných a rozšírených možností úpravy obrazu ( najmä funkčný CMS – Color Management System ) do dnešných televízorov, projektorov či profesionálnych monitorov, predstavuje silný nástroj v procese ich kalibrácie. Profesionálna video kalibrácia sa nevykonáva podľa oka. THX certifikovaný video kalibrátor prichádza k zákazníkovi vybavený presnou meracou technikou, softwarom a vedomosťami o súčasných farebných štandardoch a špecifikách zobrazovacích zariadení. Kedže video produktov je na trhu veľa, know-how zohráva dôležitú úlohu. Kalibrátor pracuje metodológiou, ktorej podstatou je vylúčiť chyby pri kalibrácii.

Služba štandardnej video kalibrácie využíva vstavané možnosti zobrazovacieho zariadenia.

Čo služba video kalibrácie zahŕňa:

 1. Mapovanie prostredia zákazníka
 2. Predkalibračné merania
 3. Kontrast
 4. Jas
 5. Ostrosť a geometria
 6. Farba a odtieň
 7. Stupnica šedi (vyváženosť bielej)
 8. Gamma
 9. CMS (Color Management System)
 10. Verifikácia na referenčnom materiáli

Za akých podmienok sa služba video kalibrácie vykonáva (čo sa očakáva od zakazníka):

 • Pred termínom kalibrácie poskytnúť modelové označenie zariadení, ktoré sú súčasťou video reťazca
 • Zatemniť miestnosť v prípade ak nie je možný termín vykonania kalibrácie večer alebo v noci ( referenčná kalibrácia sa vykonáva v tme )
 • Sprístupniť jeden digitálny vstup na TV, projektore, monitore alebo AV receiveri ( HDMI )

Čo dostane zákazník:

 • Nakalibrované zobrazovacie zariadenie a správne nastavené ostatné komponenty video reťazca
 • Kalibračné nastavenia konkrétneho režimu nakopírované na prislúchajúce HDMI vstupy
 • Podrobný kalibračný report a report nastavení (v pdf formáte)
 • Konzultáciu k jednotlivým krokom kalibrácie
 • Faktúru v EUR alebo Kč

chromacity

Čím kalibrujeme:

 • X-rite i1 Pro2 Spectrophotometer
 • X-rite i1 Display Pro3 Colorimeter
 • ChromaPure THX Video Professional Software
 • Accupel DWG-5000 Signal Generator Proffesional
 • Ted’s LightSpace CMS Calibration Disk 1.1
 • rôzne testovacie scény a sekvencie