3 august 2014
Komentárov: 0
3 august 2014, Komentárov: 0

Odpoveďou na výzvy Ultra HD špecifikácie ITU-R BT.2020  by mohla byť zobrazovacia technológia, resp. masteringový a distribučný štandard, ktorý v januári 2014 oznámila spoločnosť Dolby. Jej názov je Dolby Vision. Laboratóriá Dolby nielenže majú prototyp technológie displeja, ktorý vyhovie spomínaným výzvam, ale tento štandard navrhujú hollywoodskym štúdiám, vysielacím spoločnosťam ( vrátane streamingu ) a tiež ako technické parametre nasledovníka Blu-ray. Dolby Vision je end-to-end riešenie a jeho podstatou je zachovanie kvality obsahu od tvorby, cez distribúciu až po zobrazenie. Dolby Vision propaguje lepšie pixely.

Dolby Vision bolo predstavené oficálne na CES 2014, kde Dolby malo prototyp LCD LED displeja s lokálnym stmievaním, ktorý mal maximálnu svietivosť 4000 cd/m² ( nitov ), niekoľko tisíc LED zón, vysokú spotrebu a displej bol chladený vodou. S podporou Dolby Vision prezentovali svoje prototypy firmy ako Sharp, Eizo a TCL. Okrem toho spoločnosť Dolby už v januári 2014 avizovala spoluprácu s niektorými veľkými poskytovateľmi streaming služieb. Obrazový štandard Dolby Vision uvažuje:

• 2K/4k rozlíšenie
• farebný štandard až REC. 2020
• 12- až 16-bitov na farebný kanál
• rovnaké množstvo informácii v každom farebnom kanáli ( 4:4:4 )
• vysoký dynamický rozsah ( HDR – High Dynamic Range )
• až 120 snímkov za sekundu

Okrem toho definuje Dolby Vision štandardy pre svietivosť, lokálny kontrast a gamma krivku. Krivku gamma nahradí proprietárna technológia, ktorú Dolby nazýva krivkou percepčnej kvantizácie. Tá umožní uchovať snímky s vysokým dynamickým rozsahom ( HDR ) pri 12-bitovom kódovaní farieb.

Dolby Vision example1

Vľavo – súčasný video štandard, vpravo – Dolby Vision. Odlesky slnka na krídle lietadla demonštrujú jednu z výhod HDR.

Dolby argumentuje, že video a filmy, ktoré vidíme na našich displejoch nereprezentujú svetelný a farebný rozsah, ktorý majú naše oči alebo nasnímala kamera. Typický obraz, na ktorý pozeráme dnes, má svietivosť okolo 120 nitov. Dolby navrhuje displeje so svietivosťou niekoľko tisíc nitov, lebo tak sa vieme priblížiť tomu, aké nity sa vyskytujú skutočnom svete. To je princíp vysokého dynamického rozsahu ( HDR – High Dynamic Range ). Aby ste sa nezľakli, že by vás taký displej oslepil, jedná sa iba o svietivosť rezervovanú pre konkrétne obrazové „HDR“ elementy v obraze. Napríklad, ak by ste sa pozerali na nejaký predmet, ktorý by mal časť v tieni a časť na slnku, časť ktorá je na slnku má v reálnom svete svietivosť niekoľkonásobne vyššiu ako je 120 nitov ( doporučená maximálna svietivosť na nočný režim ). Súčasný displej nevie pri takejto svietivosti tieto elementy zachytiť a ani zobraziť. Dolby Vision s týmto ráta a umožní doteraz nevídané vnímanie kontrastu.

Dolby Contrast

Dolby Vision sa snaží zmenšiť rozdiel medzi dynamickým rozsahom ľudského oka alebo kamery a tým, čo je možné zobraziť na displeji.

Spolu s 12-bitovým kódovaním farieb ( a 4096 gradáciami ) naše oči uvidia detaily aj pri extrémne vysokej svietivosti alebo v hlbokých, čiernych častiach obrazu. Pri 8-bitovom systéme by tieto detaily zmizli ( zliali by sa ). Je to preto, lebo sa snažíme do videa vtesnať viac vizuálnych informácii zo zdroja než umožňuje 8-bitové kódovanie. Kódovanie v 12-bitoch by okrem obnovy týchto stratených gradácii umožnilo definovať prírodné farby omnoho jednoduchšie ako sa doteraz snažia štúdia náročnou korekciou farieb.

Dolby Vision na výstave NAB 2014 prezentovali 32“ prototyp LCD LED s veľmi drahým systémom LED podsvietenia s niekoľko tisíc adresovateľnými LED zónami.  LCD LED s lokálnym stmievaním bolo schopné maximálnej svietivosti 2000 cd/m².  Displej mal plnú podporu na farebný priestor DCI P3 a Dolby ho vyvinulo na to, aby štúdia mohli už dnes testovať mastering v Dolby Vision.

V júli 2014 si Dolby vybralo firmu Deluxe, aby dedikovali celú jednu colorizačnú pobočku na video mastering v Dolby Vision. Deluxe Entertainment Services Group je globálny leader v poskytovaní komplexných postprodukčných služieb a riešení. Dolby uzavrelo tiež partnerstvo s popredným dodávateľom software na colorizovanie, firmou Filmlight, ktorá HDR obsah vie integrovať ako metadáta vo svojom software Baselight. Colorizačných riešení je na trhu viacej ( napr. produkt DaVinci Resolve  od firmy Blackmagic ), ale je vidieť, že Dolby to myslí naozaj vážne a chce odbornej a laickej verejnosti pripraviť celý ekosystém.

Ak budeme mať k dispozícii Dolby Vision video master, ten sa následne môže enkódovať a distribuovať. Displeje ( TV, projektory, monitory ) s podporou Dolby Vision budú vybavené Dolby Vision dekodérom. Pretože každý displej nemusí spočiatku spĺňať Dolby Vision štandard na 100%, dekodér bude obsahovať transformačný súbor špecifický pre daný model displeja. Ten bude charakterizovať svietivosť ( napríklad 800 cd/m² ), farebný priestor ( napr. 80% z REC.2020 ) a kontrast. Tieto informácie sa využijú aj pri mapovaní HDR metadát, aby sa HDR obsah na danom displeji zobrazil najlepším možným spôsobom.

Dolby navrhuje Dolby Vision obsah „pribaliť“  do súčasného vysielania ako rozširujúcu vrstvu.  Podstatou bude HEVC Main 10-bit vrstva ( základná vrstva pre súčasný HD a prichádzajúci Ultra HD štandard na báze REC.709 ) a dalšia 8-bitová rozširujúca AVC vrstva, ktorá bude niesť Dolby Vision signál a chýbajúce bity ( Dolby uvažuje ako minimum 12-bit ). Na displejoch s podporou Dolby Vision sa obsah kompletne zobrazí.  Na displejoch bez Display Vision podpory sa zobrazí len súčasný REC.709 HD formát.   Dolby tvrdí, že dátová náročnosť na konektivitu by sa navýšila o 25% voči súčasným nárokom.

Zdroje:

http://gizmodo.com/how-dolby-vision-works-and-how-it-could-revolutionize-1594894563
https://www.youtube.com/watch?v=osFaBab8zJs
http://www.dvinfo.net/article/trip_reports/hpa-tech-retreat-2014-day-4.html
http://www.display-central.com/free-news/display-daily/dolby-reveals-details-behind-dolby-vision-2/
http://www.dvinfo.net/article/trip_reports/hpa-tech-retreat-2014-day-4.html

Pridaj komentár